Då Lepido underhållsfritt klarar att återvinna energi i restaurangers utmanande ventilationsmiljö innebär varje återvunnen kWh en ekonomisk besparing.

Lepido tredubblar återvinning av energi i nybyggd restaurang.

I en Burger King-restaurang återförs den återvunna energin till ventilation, tappvarmvatten, golvvärme och luftridåvärmare. Totalt sparas 120 000 kWh årligen med Lepido.

Restaurang: Burger King Östersund
Fastighetsägare:
NP3 Fastigheter
Konstruktör:
Fastec
Installatör:
Teknisk klimatservice Norr AB
Energiåtervinning:
ca 120 000 kWh/år

Lepido levererar energiåtervinning och komfortkyla i K-märkt byggnad.

På grund av begränsade underhållsmöjligheter och krav på en flexibel placering av återvinningsbatteriet i en K-märkt byggnad valdes en Lepido. I aktuell installation återvinner Lepido energi, men levererar också komfortkyla. 

Restaurang: Färgstarkt, Lund
Fastighetsägare:
Pär Lundberg Fastighets AB
Installatör/konstruktör:
Assemblin Ventilation Malmö
Energiåtervinning:
60 000 kWh/år