Case - 2.2.2020

SHARE ON:

TWITTER LINKEDIN

Lepido levererar energiåtervinning och komfortkyla i K-märkt byggnad.

På grund av begränsade underhållsmöjligheter och krav på en flexibel placering av återvinningsbatteriet i en K-märkt byggnad valdes en Lepido. I aktuell installation återvinner Lepido energi, men levererar också komfortkyla.

Lepido i restaurangen Färgstarkt

Foto: Kaj Ransvi

Restaurang Färgstarkt i Lund är placerad i en K-märkt byggnad. Dess kanalsystem är av Imkanal klass 1B för ett funktions- och brandsäkert utförande.

Lepido projekterades in för energiåtervinning då den uppfyller imkanal-klassningen samt är flexibel i sin placering. Den har inte heller något behov av tätt underhåll – något som skulle blivit krångligt i aktuell lokal.

Då huset är K-märkt går det inte att installera ett tak- eller väggmonterat aggregat för komfortkyla. Här fyller Lepido ytterligare en funktion då den kan utnyttjas för att hålla nere temperaturen i restaurangen under årets varma månader. Med Lepido som en lösning för komfortkyla behöver ingenting placeras på byggnadens fasad.

Förutsättningar:

 • Restaurang: Färgstarkt, Lund
 • Fastighetsägare: Pär Lundberg Fastighets AB
 • Installatör/konstruktör: Assemblin Ventilation Malmö
 • Energiåtervinning: 60 000 kWh/år
 • Drifttid: 14 timmar
 • Luftflöde FF: 1200 l/s
 • Dimensionerande frånlufttemperatur imkanal: 24 grC
 • DUT: -16 grC
 • Önskad tillufttemperatur: 20 grC
 • Driftstart: Aug 2019
 • Energiåtervinning: 60 000 kWh/år

Här syns energiåtervinningen Lepido genererar på restaurang Färgstark. Komfortkylan är en ren komforthöjning och syns inte i diagrammet.

Vill ni ha mer information om Enjay och Lepido? Kontakta oss.