Case - 2.2.2020

SHARE ON:

TWITTER LINKEDIN

Lepido tredubblar återvinning av energi i nybyggd restaurang.

I en Burger King-restaurang återförs den återvunna energin till ventilation, tappvarmvatten, golvvärme och luftridåvärmare. Totalt sparas 120 000 kWh årligen med Lepido.

Lepido på Burger King

När en Burger King-restaurang uppfördes i Östersund blev Lepido tidigt påtänkt i projektet. Enjays återvinningsbatteri uppfyller de krav och den klassning på im-kanaler Burger King har i alla sina anläggningar.

Installationerna blev från början dimensionerade med Lepido som basförsörjning. Detta ger ett fullt utnyttjande av Lepidons flexibilitet – den återvunna energin återförs till ventilation, tappvarmvatten, golvvärme och luftridåvärmare.

Flera tidigare försök att återvinna varm luft ur imkanalen på Burger Kings restauranger i Skandinavien har gjorts. Inga av dessa har lyckats tekniskt eller ekonomiskt. 

Förutsättningar:

 • Restaurang: Burger King Östersund
 • Fastighetsägare: NP3 Fastigheter
 • Konstruktör: Fastec
 • Installatör: Teknisk klimatservice Norr AB
 • Drifttid: 16 timmar
 • Luftflöde FF: 1000 l/s
 • Dimensionerande frånlufttemperatur imkanal: 24 grC
 • DUT: -20 grC
 • Önskad tillufttemperatur: 18 grC
 • Driftstart: Juni 2019
 • Energiåtervinning: ca 120 000 kWh/år återvinns i ventilationsanläggning inkl Lepido.

Energiåtervinning med Lepido installerad på en Burger King-restaurang i Östersund. Som jämförelse syns energiåtervinningen i ett annat system på en motsvarande Burger King-restaurang.

Vill ni ha mer information om Enjay och Lepido? Kontakta oss.