Enjay är ett svenskt greentechföretag med ett stort mål – vi ska hjälpa till att rädda världen.

Vår vision är att vår teknik ska minska de globala utsläppen av koldioxid med 500 mega ton per år. Det motsvarar 1% av de prognostiserade globala utsläppen 2050.

Enjay grundades av barndomsvännerna Nils Lekeberg och Jesper Wirén, som båda sedan tidigare har bred erfarenhet inom storköksventilation. De är fortfarande företagets största ägare och jobbar från huvudkontoret som ligger i Malmö. Lokalkontor finns i Nederländerna och inom kort även i Tyskland och Frankrike.

Enjays första innovation, Lepido är nästa generations återvinningsaggregat. Med den löser vi ett problem som brukade betraktas som omöjligt att lösa - att återvinna energi i restauranger och storkök utan dyra underhållskostnader. Lepido är bara den första tillämpningen av vår teknik, samma princip och samma lösning kan användas inom många andra områden.

Lepido lanserades 2019 och är redan standard på alla nya Burger King-restauranger som uppförs i Skandinavien. Systemet finns också installerat på flera olika restauranger och hotell i Norge och Danmark. Men det är bara början för oss. Efter lanseringen av Lepido i Europa väntar Nordamerika och mellanöstern. Att slösa energi är inte längre ett alternativ.

Enjay utsågs under 2018 till Climate Solver av WWF och 2019 tog bolaget första pris i energimyndighetens omställningstävling Innovationsracet. Under 2020 utsågs Enjay till finalist i världens största klimattävling för startups, SET 2020.

Vill ni veta mer om Enjay och Lepido – kontakta oss.

Vill ni ha mer information om Enjay och Lepido? Kontakta oss.