Det här är Lepido™

En revolution inom energiåtervinning

Sot och fett från restaurang

Att övervinna problemet
genom att undvika problemet

Problemet med att återvinna energi i restaurangventilation är att fett- och sotpartiklar täpper igen och förstör teknisk utrustning. Det är just därför restaurang- och fastighetsägare fortfarande slösar bort 100 % av denna energi genom att släppa hela ventilationsflödet rakt ut i tomma luften. Det är just detta problem Lepido™ är lösningen på, med mycket hög ROI.

 

Istället för filtrering löser Lepido™ problemet genom att undvika problemet. Den patenterade designen släpper de flesta fettpartiklarna rakt igenom återvinningsbatteriet, samtidigt som energin återvinns ur luftflödet.

 

Systemet fungerar både för kallt och varmt klimat. Och oavsett vilket finns många valmöjligheter för hur den återvunna energin kan användas – alla med stora energibesparingar som följd.

 

Använd den återvunna energin i:
Uppvärmning av tilluftTappvarmvattenRadiatorkretsLuftkonditionering

Smart och enkel

En närmare titt på Lepido™

Det speciella med Lepidos återvinningsbatteri är rörens geometriska utformning. Inuti batteriet finns hundratals parallella rör. Den patenterade designen ger effektiv återvinning av energin i utluften som passerar, samtidigt som majoriteten av fettpartiklarna passerar rakt igenom.

 

Den lilla mängd fett som ändå fastnar på rören avlägsnas med Lepidos patenterade automatiska rengöringssystem. Det är just detta som gör Lepido verkligt underhållsfri. Årlig inspektion är allt som behövs.

Både för värme- och kylsystem

Klar för start

Snabb och enkel installation

Lepido-systemet består vanligtvis av tre delar: Lepido återvinningsbatteri, en värmepump och ett styrsystem för att styra driften. Dessa enheter kan konfigureras för olika installationer. Ett system kan till exempel bestå av flera Lepido återvinningsbatterier som kopplas till en enda värmepump.

 

Lepido återvinningsbatteri är standardiserat till ventilationskanalernas mått, vilket gör det perfekt både för nybyggnation och eftermontering. Installationen är snabb och enkel med minimal störning på restaurangverksamheten. Återvinningsbatteriet monteras över natt och färdigställandet (el- och röranslutning) slutförs utan att störa pågående köksarbete. Systemet är klart för drift inom 1–3 veckor.

 

Lepido kan installeras både inomhus och utomhus, vertikalt och horisontellt. Kontrollsystemet är MODBUS-baserat och kan enkelt integreras med byggnadens övergripande styrsystem.

Modeller

Lepido™ finns i tre grundutföranden
för att passa olika typer av installationer

Lepido™ CHP

Energiåtervinning baserad på frånluftsvärmepump, för förvärmning av tappvarmvatten och samtidig leverans av komfortkyla

Kommer snart

Lepido™ RB

Vätskekopplad återvinning av värme inom ventilationssystemet

Lepido™ HP

Energiåtervinning baserad på frånluftsvärmepump, för leverans av värme (eller kyla) med flexibel leveranstemperatur

Intresserad av mer?