Wasting energy is no longer an option.

Kilo CO2

Så här mycket pengar har restaurangventilationen i förlorat i oåtervunnen energi hittills idag. Och koldioxidavtrycket detta medför.

Lepido™ by Enjay

Världens första energiåtervinnings-
system byggt för att klara sot och fett
från restaurangventilation

Lepido™ är ett världsunikt system som ger underhållsfri energiåtervinning i restaurangventilation. Fettet som normalt täpper igen teknisk utrustning avlägsnas automatiskt. Lepido passar för enkel installation i alla typer av projekt. Optimera energiförbrukningen i nya byggnader eller installera i ventilationssystem för ökad energieffektivitet i befintliga byggnader. Lepido gör det möjligt att återvinna energi från restaurangventilation tillbaka till byggnadens värme- eller kylanläggning, med stora besparingar som resultat.

  • Underhållsfri
  • Snabb och enkel installation
  • Hög ROI

Passar överallt

Optimerad för dina behov

Hamburgerrestaurang

Drift:

23 tim/dag,
året runt

Luftflöde:

1,200 l/sek

Effekt:

19 kW

Årlig besparing

123,000 kWh

Hotell med flera restauranger

Drift:

23 tim/dag,
året runt

Luftflöde:

5,000 l/sek

Effekt:

80 kW

Årlig besparing

521,000 kWh

Byggnad med food court

Drift:

12 tim/dag,
året runt

Luftflöde:

14,000 l/sek

Effekt:

255 kW

Årlig besparing

817,000 kWh

Intresserad av mer?