Lepido är ett världsunikt energiåtervinningssystem som gör det som ventilationsbranschen i alla år betraktat som i stort sett omöjligt – lönsam energiåtervinning för restaurangventilation.

Framtidens energiåtervinning

Den stora utmaningen med att återvinna energi ur restaurangventilation är att fett och sot förstör traditionella återvinningsaggregat. Verkningsgraden minskar snabbt i takt med nedsmutsningen. För att försöka undvika nedsmutsning används idag olika filtertekniker, till exempel ozon- och/eller UV-teknik vilket medför höga underhållskostnader.

Enjay har utvecklat nästa generations energiåtervinningsaggregat – Lepido. I stället för att försöka filtrera bort fett och sot är Lepido anpassad till att helt enkelt fungera i denna utsatta miljö. Återvinningsbatteriet hålls rent genom att merparten av fett och sotpartiklarna passerar igenom utan att fastna. De få kvarvarande partiklarna som fastnar i systemet tas bort med ett automatiskt självrengöringssystem.

Lösningen baseras på två patenterade innovationer

  • Återvinningsbatteriet är uppbyggt av slingor i stället för lameller. Denna patenterade geometriska lösning skapar en unik aerodynamik som gör att fett och sotpartiklar följer med luftflödet utan att fastna på metallytorna.
  • Självrengöringen baseras på en periodiserad nedfrysning som får de få fettpartiklar som fastnat att tappa sin vidhäftningsförmåga och glida av slingorna för att sedan ledas till ordinarie fettavskiljare. Rengöringen sker helt automatiskt och kräver inget löpande underhåll.
Flödesscheman

Lepido™ finns i två grundutföranden för att passa olika typer av installationer

Ett Lepido-system består vanligtvis av tre delar: ett Lepido-återvinningsbatteri, en värmepump och ett styrsystem. Dessa enheter kan konfigureras för olika installationer i såväl varma som kalla klimat. Lepidos återvinningsbatteri är standardiserat till ventilationskanalernas mått, vilket gör en installation enkel vid både nybyggnation och eftermontering.

Enheten kan installeras både inomhus och utomhus, vertikalt och horisontellt. Kontrollsystemet är MODBUS-baserat och kan enkelt integreras med byggnadens övergripande styrsystem.

Den återvunna energin kan återanvändas till exempelvis:

  • Uppvärmning av ventilation/tilluft 
  • Kylning av ventilation/tilluft
  • Förvärmning av tappvarmvatten
  • Värme till Radiatorkrets 
  • Värme till golvvärme
  • Värme till swimmingpool
Förvärmning & komfortkyla

Lepido™ CHP

Energiåtervinning baserad på frånluftsvärmepump, för förvärmning och samtidig leverans av komfortkyla.

Se flödesschema
Flexibel leveranstemperatur

Lepido™ HP

Energiåtervinning baserad på frånluftsvärmepump, för leverans av värme (eller kyla) med flexibel leveranstemperatur.

Se flödesschema

Vill ni ha mer information om Enjay och Lepido? Kontakta oss.

Enjay skyddar och respekterar din integritet. Dina personuppgifter används endast till att administrera ditt konto och tillhandahålla begärda produkter och tjänster. Med jämna mellanrum vill vi också kunna kontakta dig angående våra produkter och tjänster och skicka information om annat innehåll som vi tror kan bara intressant för dig. Om du ger ditt medgivande till att vi får kontakta dig ska du markera kryssrutan nedan för föredraget kontaktsätt:

Vi måste lagra och behandla dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla det begärda innehållet. Om du ger ditt medgivande till lagring av personuppgifter ska du markera kryssrutan nedan.

Du kan när som helst avsluta prenumerationen på dessa meddelanden. Mer information om hur du avslutar prenumerationen, våra sekretesskydd och vårt engagemang för att skydda och respektera din integritet finns i vår sekretesspolicy.